רק קבצים דיגיטליים יישלחו במייל בלבד וההדפסה תהיה של הרוכש לאחר התשלום.